Emausowy Zakątek

Stowarzyszenie "EMAUS" powstało w 2005 roku, aby wspierać, jak i mobilizować do aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze i wszystkie inne osoby, które czują się marginalizowane, pomijane; a są, działają, tworzą, tylko ich nie widać. W naszym sklepiku chcemy promować i sprzedawać rękodzieło tych właśnie osób, jak i naszych podopiecznych ze Stowarzyszenia, które to prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami - Warsztat Terapii Zajęciowej.

WTZ prowadzi kompleksową rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną. Formy terapii zawodowej i społecznej skierowane są do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Celem pobytu jest rehabilitacja zmierzająca do maksymalnie możliwej samodzielności – od samodzielności w czynnościach życia codziennego, poprzez samodzielność społeczną, aż do zatrudnienia. Warsztaty stawiają w pracy terapeutycznej na przygotowanie uczestników do pełnienia dorosłych ról społecznych i zawodowych, aktywne i świadome uczestnictwo w życiu społecznym oraz naukę radzenia sobie z trudami dnia codziennego. Stwarzają też warunki do indywidualnego rozwoju każdego uczestnika, a jednocześnie kształtowania jego wrażliwości artystycznej, rozwoju zainteresowań. Przygotowują do pracy, pomagają w znalezieniu zatrudnienia, a także stosują zatrudnienie wspomagane.

Zachęcamy do zakupów. Kupując wspierasz osoby z niepełnosprawnością!!!